Menighedsråd

Øster Nykirke Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Øster Nykirke Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7976@SOGN.DK
CVR: 69338119

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Tinnetvej 34
Vonge Mark
7173 Vonge
Næstformand, Kirkeværge
Hærvejen 243
Kollemorten
7323 Give
Medlem af valgbestyrelsen
Nordvangen 16
7173 Vonge
Tlf: 21760013
Kasserer
Oksenbjergevej 20
Oksenbjerge
7323 Give
Menigt medlem
Tinnetvej 4
7173 Vonge
Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Torphøjvej 5
Kollemorten
7323 Give
Sognepræst (kirkebogsfører)
Springbankevej 10
Kollemorten
7323 Give
Tlf: 23250938
:Mandag er fridag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.