Menighedsråd

Øster Lindet Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Øster Lindet Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8953@SOGN.DK
CVR: 38118315

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Landboelsgade 4
Øster Lindet
6630 Rødding
Tlf: 40175277
Næstformand, Kontaktperson
Bakkevænge 18
Øster Lindet
6630 Rødding
Tlf: 22766129
Kirkeværge
Østervænge 5
Øster Lindet
6630 Rødding
Tlf: 41586009
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Højgårdhave 18
6100 Haderslev
Tlf: 53 56 28 03
Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Lindevej 3
Øster Lindet
6630 Rødding
Tlf: 40 16 03 48
Sognepræst (kirkebogsfører)
Søndergyden 10
6630 Rødding
Tlf: 20408234
tlf. 20 40 82 34
Sognepræst
Plantagevej 29
6740 Bramming
Tlf: 20 40 82 36

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.