Konfirmander, minikonfirmander, dåbsjubilæum og Lindehuset

Konfirmationsforberedelse

er for børn i 7. kl. og foregår i menighedslokalet overfor kirken hver onsdag morgen 8.00 - 9.20 ved Joanna Pedersen fra september til konfirmation.

 

Der er gratis taxakørsel fra Ø. Lindet til skolen efter undervisningen

 

Konfirmation

er hvert år første søndag efter påske kl. 10.30, i 2023 den 16. april.

 

Konfirmandindskrivning til 2022-23 er torsdag den 9. juni kl. 19.00

Indskrivning foregår i forbindelse med en aftengudstjeneste. Ved denne sær -

lige gudstjeneste forklares alle leddene i gudstjenesten, som i øvrigt er for alle.

Undervisning starter onsdag den 21. september kl. 8.05-10.35.

 

Er der spørgsmål vedrørende konfirmation, så henvend dig til

Joanna Pedersen, mobil 20408234

______________________________________

 

Minikonfirmander

 

er for børn i 3. klasse og starter onsdag den 1. februar 2023 kl. 14.30-16.00

i menighedslokalerne overfor kirken.

Der er afslutning palmesøndag, den 2. april kl. 11.30 ved en gudstjeneste med efterfølgende spisning for de involverede familier.

 

______________________________________

 

Dåbsjubilæum

 

Hvert år inviteres der til dåbsjubilæum palmesøndag, 2. april 2023, hvor 5 års jubilarerne inviteres til at deltage i gudstjenesten sammen med deres familier.

Efter gudstjenesten inviteres til spisning i menighedslokalerne.

______________________________________

 

Lindehusets børn

 

Sidste fredag i november kl. 15 opfører Lindehusets børn KRYBBESPIL i kirken,

her er alle velkomne.