1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Kirkegårdens begravelsesformer

Priser gældende fra 1.-12. 2020

Fra 1. december 2020:

 

Erhvervelse af brugsret til gravsted samt gravkastning er gratis for medlemmer af Folkekirken, dog skal der ved begravelse lørdag betales 1.885,21 kr. inkl. moms og for urnenedsættelse lørdag 265,15 kr. For ikke medlemmer - se priser længere nede.

 

Kistegravsteder, hækafgrænsede.

Disse gravsteder med 2 eller flere gravpladser er stadig den mest benyttede i den gamle kirkegårdskultur. På Øster Lindet kirkegård er den uregulerede form bevaret, og kirken sørger for plantning/klipning af hække og pasning af gange. Prisen for brugsretten af et gravsted med 2 pladser i 30 år er gratis for medlemmer.

For ikke-medlemmer af folkekirken er prisen 34.751,40 kr.

 

Kiste eller urne i plænen:

I plænen er der indrettet 4 gravsteder med hver 4 x 2 gravpladser. I midten er der mulighed for at sætte en gravsten (ca. 60 x 60 cm.). Foran stenen kan der lægges blomster og kranse. Graveren sørger for beplantning.

Prisen for brugsretten til et gravsted med 2 pladser i 30 år er gratis for medlemmer.

For ikke-medlemmer af folkekirken er prisen 34.751,40 kr.

Obligatorisk vedligehold er 29.099,25 kr.

 

Urnegravsteder/ Børnegravsteder:

På kirkegården er der indrettet en afdeling for børn indtil ca. 3 år. Gravstederne er indrettet som traditionelle gravsteder med hække og gange, blot i mindre størrelse. Prisen for brugsretten af et gravsted i 20 år er gratis for medlemmer. Urnegrave for børn under 3 år er fredningstiden 15 år.

For ikke-medlemmer af folkekirken er prisen 5.862,20 kr.

 

Urneplænen:

Gravstedet er 1,3 x 1,3 m. Her kan der anbringes en flad sten ca. 60 x 80 cm. Stenen skal være anbragt vandret i plænehøjde efter graverens anvisning. Der kan sættes blomster i vaser. Prisen for brugsretten i 20 år er gratis for medlemmer.

For ikke-medlemmer af folkekirken er prisen 5.862,20 kr.

I henhold til kirkegårdsvedtægterne skal der betales for obligatorisk vedligehold af plænen 8.920 kr.

 

Gravning/ tilkastning:

For medlemmer 0 kr.

Tillæg for begravelse lørdag 1.885,21 kr.

For ikke-medlemmer 5.027,33 kr.

Tillæg for begravelse lørdag 2.513,61 kr.

 

Urnenedsættelse:

For medlemmer: 0 kr.

Tillæg for nedsættelse lørdag: 265,15 kr.

For ikke-medlemmer: 707,07 kr.

Tillæg for nedsættelse lørdag: 353,53 kr.

 

Renholdelse af gravsteder:

I henhold til kirkegårdsvedtægterne er enhver, der har brugsret til et gravsted, forpligtet til at holde gravstedet rent.

Der kan kun anvendes én slags grus på gravstederne, grå 4/7.

Kan/ ønsker man ikke selv at holde gravstedet, kan graveren udføre arbejdet.

 

Graveren:

Ønske om årlig betaling for vedligeholdelsen af gravstedet rettes til graveren.

Priseksempel på vedligehold af gravplads med 2 pladser:

Pleje og vedligehold 1.135,74 kr. inkl. moms

Forårsblomster 283,95 kr. inkl. moms

Sommerblomster 283,95 kr. inkl. moms

Grandækning 582,84 kr. inkl. moms

 

Ønske om oprettelse af gravstedslegat (samlet indbetaling for vedligeholdelsen i 30 år).

Priseksempel for 30 års vedligehold af et gravsted med 2 pladser:

Pleje og vedligehold 34.072,13 kr. inkl. moms

Forårsblomster 8.518,50 kr. inkl. moms

Sommerblomster 8.518,50 kr. inkl. moms

Grandækning 17.485,13 kr. inkl. moms

 

Kontakt til graveren:

Helle Susanne Mikkelsen

graverosterlindet@gmail.com

tlf. 74 84 65 59

 

Gravermedhjælper

Lene Østergaard (1. marts til 30. november)

tlf. 74 84 65 59

 

Kirkeværge

Ib Clemmensen

mobil 41 58 60 09