1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hunstrup-Østerild-Hjardemål Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen(Hjardemål Kirke)
Helsevej 16
Koldby
7752 Snedsted

Næstformand
Østerild Byvej 97
Østerild
7700 Thisted
 
 21 72 54 58

Kirkeværge(Hjardemål Klit Kirke)
Klitvejen 62
Hjardemål Kl
7741 Frøstrup
 
 40 16 32 21

Kirkeværge(Østerild Kirke), Kasserer
Villavej 16
Østerild
7700 Thisted
 
 97 99 72 25

Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen(Østerild Kirke)
Østerild Byvej 23
Østerild
7700 Thisted
 
  98 48 08 81

Kirkeværge(Hjardemål Kirke)
Asylvej 19
Hjardemål
7700 Thisted
 
 40 98 52 67

Kirkeværge(Hunstrup Kirke), Formand for valgbestyrelsen(Hunstrup Kirke)
Kløv Mølle Vej 3
Kløv
7700 Thisted
 
 40 97 52 54

Sognepræst (kirkebogsfører)
Mejerivej 19, Østerild,7700 Thisted
7700 Thisted
 
 97995010
Telefonnummeret man skal ringe på er 24 23 00 88

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hunstrup-Østerild-Hjardemål Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34777403
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk