1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hunstrup-Østerild-Hjardemål Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Helsevej 16
Koldby
7752 Snedsted

Næstformand
Kløv Nedervej 1
Kløv
7700 Thisted
 

Kirkeværge
Klitvejen 62
Hjardemål Kl
7741 Frøstrup
 
 40 16 32 21

Kasserer
Villavej 16
Østerild
7700 Thisted
 
 97 99 72 25

Kirkeværge, Sekretær
Asylvej 19
Hjardemål
7700 Thisted
 
 40 98 52 67

Kontaktperson
Hovsørvej 17
Hovsør
7700 Thisted
 

Medlem af valgbestyrelsen
Kløv Kær 6
Kløv
7700 Thisted
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Havlandsvej 6
Kløv
7700 Thisted
 

Kirkeværge
Falsbjergvej 12
Østerild
7700 Thisted
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Mejerivej 19, Østerild,7700 Thisted
7700 Thisted
 
 97995010
Telefonnummeret man skal ringe på er 24 23 00 88

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hunstrup-Østerild-Hjardemål Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 34777403
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk