1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Øster Hornum Sogns Menighedsråd

Formand
Højvang 28
Øster Hornum
9530 Støvring
 

Næstformand
Halvøen 27
Øster Hornum
9530 Støvring
 

Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Østervang 13
Øster Hornum
9530 Støvring
 

Kasserer
Estrupvej 30
Øster Hornum
9530 Støvring
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Nibevej 152
Øster Hornum
9530 Støvring
 

Formand for valgbestyrelsen
Horsmarkvej 18
Volstrup
9230 Svenstrup J
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Nibevej 191
Øster Hornum
9530 Støvring
 
 98385092
Tirsdag til fredag klokken 10-14

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Øster Hornum Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 98136657
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk