Menighedsråd

Mern-Øster Egesborg Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Mern-Øster Egesborg Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7480@SOGN.DK
CVR: 38206184

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Stensby Linie 11
4773 Stensved
Sognepræst (kirkebogsfører), Kontaktperson - født medlem, Født medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Nyskolevej 12A
Orehoved
4840 Nørre Alslev
Tlf: 5179 7027
Menigt medlem
Opalvænget 18
4780 Stege
Provst
Skånningevej 37
4773 Stensved
Tlf: 51143766
Sognepræst

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.