1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Øster Brønderslev Sogns Menighedsråd

Formand
Elmevej 21
9700 Brønderslev
 

Næstformand, Kontaktperson
Dannevirkevej 3
9700 Brønderslev

Bygningssagkyndig, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Hybenvej 62
9700 Brønderslev
 

Kirkeværge, Kasserer
Dannevirkevej 3
9700 Brønderslev
 
 +45 51251463

Menigt medlem
Hvilshøjvej 20
9700 Brønderslev
 

Menigt medlem
Dybbølvej 9
9700 Brønderslev
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Sekretær
Elmevej 85
9700 Brønderslev
 
 98811025
Fridag mandag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Øster Brønderslev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 10695511
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk