1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Øster Brønderslev Sogns Menighedsråd

Kontaktperson, Formand
Dannevirkevej 3
9700 Brønderslev

Næstformand, Sognepræst (kirkebogsfører)
Elmevej 85
9700 Brønderslev
 
Fridag mandag
Jens Staghøj Liisberg

Kirkeværge - ikke medlem
Dannevirkevej 3
9700 Brønderslev
 
 +45 51251463

Kasserer
Hallundvej 96
9700 Brønderslev
 

Menigt medlem
Stubdrupvej 111
9700 Brønderslev
 

Menigt medlem, Formand for valgbestyrelsen
Elmevej 21
9700 Brønderslev
 

Menigt medlem
Elmevej 73
9700 Brønderslev
 

Menigt medlem
Engvej 16
9700 Brønderslev
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Øster Brønderslev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 10695511

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk