Menighedsråd

Øster Brønderslev Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Øster Brønderslev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8418@SOGN.DK
CVR: 10695511

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Elmevej 21
9700 Brønderslev
Næstformand, Kontaktperson
Dannevirkevej 3
9700 Brønderslev
Tlf: 30261352
Bygningskyndig, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Hybenvej 62
9700 Brønderslev
Kirkeværge, Kasserer
Dannevirkevej 3
9700 Brønderslev
Tlf: +45 51251463
Menigt medlem
Hvilshøjvej 20
9700 Brønderslev
Menigt medlem
Dybbølvej 9
9700 Brønderslev
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Sekretær
Elmevej 85
9700 Brønderslev
Tlf: 98811025
Fridag mandag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.