Kirkegården

Information til gravstedsindehavere

Husk at vi har brug for adresser på indehavere af gravsteder på kirkegården.

Vi ønsker at have indehavers adresse, således at vi har mulighed for at kontakte gravstedsindehaver, f. eks. når gravstedet udløber.

Pt. forsøger vi at kontakte indehavere, inden vi sløjfer et gravsted ved dets udløb. Vi ønsker også din/jeres adresse, selvom du/I regner med at lade gravstedet blive sløjfet ved udløb, da vi som regel forsøger at få fat i indehavere eller pårørende, uanset om gravstedet ønskes fornyet eller sløjfet.

 

Husk dog, at det er indehavers ansvar, så det er ikke givet, at vi vil kontakte indehavere i fremtiden, når et gravsted udløber.

 

Såfremt indehaver kan være svær at få fat i af den ene eller anden grund, vil vi gerne have kontaktoplysninger på øvrige pårørende.

 

Derfor vil vi meget gerne have besked hvis du/I flytter, da besked om flytning ikke sker automatisk.

 

Hvis indehaveren af et gravsted er død, har vi brug for at der er en anden pårørende, der bliver indehaver af gravstedet.