Minikonfirmander

Et tilbud til alle i 3. klasse fra Øster Brønderslev skole

Oplysninger om undervisningen

I Øster Brønderslev tilbydes minikonfirmandundervisning til 3. klassetrin. Undervisningen ligger efter skoletid. Indbydelse udsendes til årets 3. klasser inden opstart.