1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Øster Bjerregrav-Ålum Sognes Menighedsråd

Formand, Kirkeværge(Ålum Kirke)
Høvejen 4
Svinding
8920 Randers NV
 

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Krokusvej 9
Ø. Bjerregrav
8920 Randers NV
 

Kasserer
Rugvænget 3
Øster Bjerregrav
8920 Randers NV

Kirkeværge(Øster Bjerregrav Kirke)
Rørsangervej 23
Ø. Bjerregrav
8920 Randers NV
 

Kontaktperson
Solhøjen 1A
Ø. Bjerregrav
8920 Randers NV
 

Menigt medlem
Volstrupvej 11
Volstrup
8920 Randers NV
 

Menigt medlem
Lunden 1
Ålum
8920 Randers NV
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Holmevej 2
Ø. Bjerregrav
8920 Randers NV
 
 86454019
Træffes ikke mandag.
Søren Dam Kjeldsen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Øster Bjerregrav-Ålum Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 11359418
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk