Menighedsråd

Øster Bjerregrav-Ålum Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Øster Bjerregrav-Ålum Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8513@SOGN.DK
CVR-nummer: 11359418

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Krokusvej 9
Ø. Bjerregrav
8920 Randers NV
Tlf: 24217017
Næstformand, Kontaktperson
Sct. Kjeldsvej 5
Ålum
8920 Randers NV
Kirkeværge(Øster Bjerregrav Kirke)
Rørsangervej 31
Øster Bjerregrav
8920 Randers NV
Menigt medlem
Askevej 2
Øster Bjerregrav
8920 Randers NV
Kirkeværge, Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Høvejen 4
Svinding
8920 Randers NV
Sekretær
Musvitvej 11
Ø. Bjerregrav
8920 Randers NV
Menigt medlem
Volstrupvej 11
Volstrup
8920 Randers NV
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Holmevej 2
Ø. Bjerregrav
8920 Randers NV
Tlf: 86454019
Træffes ikke mandag.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.