Menighedsråd

Øster Alling Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Øster Alling Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8221@SOGN.DK
CVR-nummer: 10753112

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Stadionvænget 6
Ø Alling
8963 Auning
Næstformand, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Soltoftevej 7
Ø Alling
8963 Auning
Kasserer
Præstegårdsvej 4
Ø Alling
8963 Auning
Kontaktperson
Hovedgaden 14
Ø Alling
8963 Auning
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Allingkærvej 1
Ø Alling Mk
8963 Auning
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Kirkevej 8
8963 Auning
Tlf: 86481302
Sognepræst
Præstegårdsvej 5
Vivild
8961 Allingåbro
Tlf: 86486017
Sognepræst
Auningvej 40
Gjesing
8963 Auning
Sognepræst
Lillegade 30
8950 Ørsted
Tlf: 86488043
Sognepræst
Holbækvej 17
Holbæk
8950 Ørsted
Tlf: 86485050
Sognepræst
telefonnr. 51648404 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.