1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Østbirk Sogns Menighedsråd

Formand
Præstemarken 7
8752 Østbirk

Næstformand
Præstemarken 18B
8752 Østbirk
 
 23318404
Fastnet tlf.: 75 78 15 59

Kontaktperson
Birkevej 1
8752 Østbirk

Kasserer, Formand for valgbestyrelsen
Vestbirkvej 43
Vestbirk
8752 Østbirk

Menigt medlem
Ewaldsvej 5
8752 Østbirk

Sekretær
Ydingvej 44
8752 Østbirk

Kirkeværge
Byskovsvej 1
8751 Gedved

Overenskomstansat sognepræst
Sehestedsvej 4
8700 Horsens
 
 31741958

Sognepræst (kirkebogsfører)
Søbyen 2 1 th
8660 Skanderborg
 
 21396392
Mandag fridag.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Østbirk Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 76858217
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk