Menighedsråd

Øse Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Øse Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8910@SOGN.DK
CVR: 35676414

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Bygningskyndig, Formand for valgbestyrelsen
Lærkevænget 34
Nr Bork
6893 Hemmet
Tlf: 23422102
Næstformand, Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Elmevej 17
Nordenskov
6800 Varde
Tlf: 23610651
Sekretær, Kontaktperson
Kærgårdsvej 7
Nordenskov
6800 Varde
Tlf: 30323572
Kasserer
Solbakken 7
Nordenskov
6800 Varde
Tlf: 21461834
Menigt medlem
Bredmosevej 18
Øse
6800 Varde
Menigt medlem
Hedebovej 1
Heager
6800 Varde
Sognepræst (kirkebogsfører)
Sønderskovvej 142
Øse
6800 Varde
Tlf: 26675949

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.