1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Øse Sogns Menighedsråd

Formand, Bygningssagkyndig, Formand for valgbestyrelsen
Solbakken 11
Nordenskov
6800 Varde

Næstformand, Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Elmevej 17
Nordenskov
6800 Varde

Sekretær, Kontaktperson
Kærgårdsvej 7
Nordenskov
6800 Varde

Kasserer
Solbakken 7
Nordenskov
6800 Varde

Menigt medlem
Solbakken 6
Nordenskov
6800 Varde

Menigt medlem
Bredmosevej 18
Øse
6800 Varde
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Sønderskovvej 142
Øse
6800 Varde
 
 26675949

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Øse Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 35676414
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk