1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Øsby Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Øsby Kirkevej 23
6100 Haderslev
 

Næstformand, Bygningssagkyndig, Medlem af valgbestyrelsen
Sundparken 64
Aarøsund
6100 Haderslev
 

Kirkeværge
Flovt Bygade 41
6100 Haderslev
 

Kasserer
Øvej 7
Sverdrup
6100 Haderslev
 

Sekretær
Hajstrupgade 17
Øsby
6100 Haderslev
 

Kontaktperson
Færgevej 38
Aarøsund
6100 Haderslev
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Øsby Nedergade 20
6100 Haderslev
 
 74 58 42 06
Mandag er ugentlig fridag. Træffes bedst mellem 9.00 og 15.30

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Øsby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 54218214
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk