Menighedsråd

Øsby Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Øsby Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8968@SOGN.DK
CVR-nummer: 54218214

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Bygningssagkyndig, Formand for valgbestyrelsen
Færgevej 96
Aarøsund
6100 Haderslev
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Sundparken 64
Aarøsund
6100 Haderslev
Kasserer
Øvej 7
Sverdrup
6100 Haderslev
Sekretær
Kvistrupvej 31
6100 Haderslev
Kontaktperson
Færgevej 38
Aarøsund
6100 Haderslev
Kirkeværge
Flovt Bygade 41
6100 Haderslev
Kst. Sognepræst (kirkebogsfører)
Moltrup Bygade 40
6100 Haderslev
Tlf: 51442298

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.