1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ørum-Viskum-Vejrum Sognes Menighedsråd

Formand
Søndermarksvej 6
Ørum
8830 Tjele
 

Næstformand, Sekretær, Kontaktperson
Degnevænget 3
Ørum
8830 Tjele
 

Kirkeværge
Stationen 5
Vejrumbro
8830 Tjele
 

Kirkeværge
Vingevej 40
Ørum
8830 Tjele
 

Kasserer
Nybrovej 4
Thorsager
8830 Tjele
 

Formand for valgbestyrelsen
Løvskal Landevej 217
Thorsager
8830 Tjele
 

Medlem af valgbestyrelsen
Kildevej 7
Vejrumbro
8830 Tjele
 

Medlem af valgbestyrelsen
Østergade 18
Ørum
8830 Tjele
 

Menigt medlem
Bytoften 4
Vejrumbro
8830 Tjele
 

Menigt medlem
Fårdalvej 13
Fårdal
8830 Tjele
 

Menigt medlem
Østergade 37
Ørum
8830 Tjele
 

Menigt medlem
Kirkevej 1
Ørum
8830 Tjele
 

Kirkeværge - ikke medlem
Løvskal Landevej 217
Thorsager
8830 Tjele
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstegårdsvej 6
Ørum
8830 Tjele
 
 86652028

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ørum-Viskum-Vejrum Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 31805139
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk