1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Hvidbjerg Vesten Å-Ørum-Lodbjerg Sognes Menighedsråd

Formand
Lodbjergvej 50
7770 Vestervig
Ulla Gehlert Hilligsøe

Næstformand, Kasserer
Vilsundvej 57
Vilsund
7752 Snedsted
 
Niels Stengaard Vase

Kirkeværge(Hvidbjerg Kirke)
Hedegårdsvej 11
Svankjær
7755 Bedsted Thy
 
Jens Sand Møller

Menigt medlem, Formand for valgbestyrelsen
Lodbjergvej 35
7770 Vestervig
 
 97 94 80 18
Monika Hviid Henriksen

Kirkeværge(Ørum Kirke), Kirkeværge(Lodbjerg Kirke)
Dalgårdvej 6
7755 Bedsted Thy
 
Jørn Kjærgaard Pedersen

Kontaktperson
Kystvejen 69
7755 Bedsted Thy
 
Jette Andersen Stüker

Menigt medlem
Morup Møllevej 87
Morup Mølle
7755 Bedsted Thy
 
Merete Dybdahl Poulsen

Menigt medlem
Morup Møllevej 106
Morup Mølle
7755 Bedsted Thy
 
Ina Osbæck Mogensen

Menigt medlem
Storkærvej 1
Ørum
7755 Bedsted Thy
 
Kirsten Christensen

Overenskomstansat sognepræst (kirkebogsfører)
Amstrupgårdsvej 10
Haslund
8940 Randers SV
 
 97948128
Bart Kris Lieve Vanden Auweele

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Hvidbjerg Vesten Å-Ørum-Lodbjerg Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 41844310
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk