Menighedsråd

Hvidbjerg Vesten Å-Ørum-Lodbjerg Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Hvidbjerg Vesten Å-Ørum-Lodbjerg Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8689@SOGN.DK
CVR: 41844310

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Vilsundvej 57
Vilsund
7752 Snedsted
Næstformand, Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Hedegårdsvej 11
Svankjær
7755 Bedsted Thy
Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Lodbjergvej 35
7770 Vestervig
Tlf: 97 94 80 18
Kontaktperson
Kystvejen 69
7755 Bedsted Thy
Medlem af valgbestyrelsen
Morup Møllevej 87
Morup Mølle
7755 Bedsted Thy
Menigt medlem
Storkærvej 1
Ørum
7755 Bedsted Thy
Kirkeværge
Krik Strandvej 72
7770 Vestervig
Kasserer
Lodbjergvej 25
7770 Vestervig
Menigt medlem
Lodbjergvej 32
7770 Vestervig
Sognepræst (kirkebogsfører)
Morten Nielsens Vej 9
Nørhå
7752 Snedsted
Tlf: 40144848

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.