1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ørum-Ginnerup-Stenvad Sognes Menighedsråd

Formand
Huldremosevej 28
Ramten
8586 Ørum Djurs
 
 86381025 /50952975

Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Slettenvej 13
Fannerup
8560 Kolind
 

Kirkeværge
Åbrovej 58
8586 Ørum Djurs

Kontaktperson
Overbrovej 10
8586 Ørum Djurs
 
 86381586 /21423878

Kasserer
Huldremosevej 12
Ramten
8586 Ørum Djurs

Bygningssagkyndig
Kratbakken 32
8586 Ørum Djurs

Kirkeværge
Skippershovedvej 4
Stenvad
8586 Ørum Djurs
 

Menigt medlem
Hovlinen 9
8586 Ørum Djurs
 

Menigt medlem
Kanalvej 80
Fannerup
8560 Kolind
 

Kirkeværge
Hovedvejen 34
Mastrup
8586 Ørum Djurs
 

Menigt medlem
Mastrupvej 10B
8500 Grenaa
 

Menigt medlem
Stendyssevej 54
Stenvad
8586 Ørum Djurs
 

Medlem af valgbestyrelsen
Ramten Hedevej 10
8586 Ørum Djurs
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Åbrovej 40
8586 Ørum Djurs
 
 40476995

Sognepræst
Ellebjergvej 1
Ålsø
8500 Grenaa
 
 86331608

Sognepræst
Fjellerup Bygade 28
Fjellerup
8585 Glesborg
 
 20136135

Sognepræst
Lyngbyvej 90
8570 Trustrup
 
 61132302

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ørum-Ginnerup-Stenvad Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 67321928
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk