Menighedsråd

Ørum-Ginnerup-Stenvad Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Ørum-Ginnerup-Stenvad Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8161@SOGN.DK
CVR-nummer: 67321928

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Huldremosevej 28
Ramten
8586 Ørum Djurs
Tlf: 86381025 /50952975
Næstformand, Formand for valgbestyrelsen
Slettenvej 13
Fannerup
8560 Kolind
Kirkeværge
Åbrovej 58
8586 Ørum Djurs
Tlf: 21130970
Kontaktperson
Overbrovej 10
8586 Ørum Djurs
Tlf: 86381586 /21423878
Kasserer
Huldremosevej 12
Ramten
8586 Ørum Djurs
Tlf: 40820531
Bygningssagkyndig
Kratbakken 32
8586 Ørum Djurs
Tlf: 30870996
Kirkeværge
Skippershovedvej 4
Stenvad
8586 Ørum Djurs
Kirkeværge
Hovedvejen 34
Mastrup
8586 Ørum Djurs
Menigt medlem
Hovlinen 9
8586 Ørum Djurs
Menigt medlem
Kanalvej 80
Fannerup
8560 Kolind
Menigt medlem
Mastrupvej 10B
8500 Grenaa
Menigt medlem
Stendyssevej 54
Stenvad
8586 Ørum Djurs
Medlem af valgbestyrelsen
Ramten Hedevej 10
8586 Ørum Djurs
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Åbrovej 40
8586 Ørum Djurs
Tlf: 40476995
Sognepræst
Ellebjergvej 1
Ålsø
8500 Grenaa
Tlf: 86331608
Sognepræst
Lyngbyvej 90
8570 Trustrup
Tlf: 86334302
Sognepræst
Fjellerup Bygade 28
Fjellerup
8585 Glesborg
Tlf: 20136135

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.