1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Udby-Ørslev Sognes Menighedsråd

Formand
Ellerødvej 20
4760 Vordingborg
 

Næstformand
Næstvedvej 52A
Baarse
4720 Præstø
 

Menigt medlem
Elverdalen 2B
4700 Næstved
 

Kirkeværge
Høtoften 4
4760 Vordingborg

Menigt medlem
Mertehøjvej 27
4750 Lundby
 
 61207447

Menigt medlem
Elmevej 17
4760 Vordingborg
 

Menigt medlem
Høstvej 30
4760 Vordingborg
 

Menigt medlem
Grumløsevej 106
Grumløse
4750 Lundby
 

Menigt medlem
Fennevej 4
4760 Vordingborg
 

Formand for valgbestyrelsen
Kristiansmindevej 15
4760 Vordingborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Kontaktperson - født medlem
Spangsvej 174
Udby
4750 Lundby
 
 55981019
Træffes bedst tirsdag til fredag, mandag er fridag.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Udby-Ørslev Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 66136817
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk