1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Udby-Ørslev Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Ellerødvej 20
4760 Vordingborg

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Skallerupvej 36
4760 Vordingborg

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Kristiansmindevej 15
4760 Vordingborg

Sekretær
Mertehøjvej 27
4750 Lundby

Menigt medlem
Grumløsevej 106
Grumløse
4750 Lundby

Kontaktperson
Kastrupparken 31
4760 Vordingborg

Kirkeværge
Slotsherrensvej 145 1 tv
2720 Vanløse

Menigt medlem
Hartkornsvej 25
4760 Vordingborg

Menigt medlem
Ørslevvej 85
4760 Vordingborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Kontaktperson - født medlem, Født medlem
Spangsvej 174
Udby
4750 Lundby
 
 55981019
Mandag er fridag.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Udby-Ørslev Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 66136817
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk