1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Magleby-Ørslev-Holsteinborg Sognes Menighedsråd

Formand
Stigsnæs Landevej 360
Magleby
4230 Skælskør
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Næstformand - født medlem, Født medlem
Bankehusvej 10
Magleby
4230 Skælskør
 
tirsdag-lørdag 12-13 tlf. 61 50 41 18 fri mandag

Kirkeværge(Ørslev Kirke)
Ørslevvej 144
Ørslev
4230 Skælskør
 

Kontaktperson
Kokkehusvej 20
Magleby
4230 Skælskør
 

Kirkeværge, Formand for valgbestyrelsen
Møllebakkevej 19
4243 Rude
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Bülowsvej 36
4230 Skælskør
 

Sekretær
Egesvinget 7
4243 Rude
 

Menigt medlem
Ørslevvej 133
Ørslev
4230 Skælskør
 

Menigt medlem
Dyvekær 11
Bisserup
4243 Rude
 

Medlem af valgbestyrelsen
Ørslevvej 201
Snedinge
4230 Skælskør
 

Kirkeværge - ikke medlem(Magleby Kirke)
Gammelgade 17A
4230 Skælskør
 

Bygningssagkyndig - ikke medlem
Fuglevænget 28
Bisserup
4243 Rude
 

Kst. sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkekontoret i Skælskør
Skovvej 1
4230 Skælskør
 
 61504118

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Magleby-Ørslev-Holsteinborg Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 38244485
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk