1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Gierslev-Ørslev-Solbjerg Sognes Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Stensbjergvej 8
Gierslev
4270 Høng
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Næstformand - født medlem, Født medlem
Ørslev Hovedgade 2
Ørslev
4200 Slagelse
 

Sekretær
Nykøbingvej 54
Ørslev
4200 Slagelse

Kontaktperson
Nykøbingvej 38
Ørslev
4200 Slagelse
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Svalevej 4
4270 Høng
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Solbjergvej 23
Solbjerg
4270 Høng
 

Bygningssagkyndig
Islandsvej 4
4270 Høng
 

Menigt medlem
Klingeberg 10 st 4
4200 Slagelse
 

Menigt medlem
Solbjergvej 40
Solbjerg
4270 Høng
 

Kirkeværge - ikke medlem(Vester Løve Kirke)
Bøstrupvej 25
Løve Mark
4270 Høng
 

Kirkeværge - ikke medlem(Solbjerg Kirke)
Klingeberg 10 st 4
4200 Slagelse
 

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Gierslev-Ørslev-Solbjerg Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 38074326
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk