1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ørre-Sinding Sogns Menighedsråd

Formand
Kroghøjvej 4
Sinding
7400 Herning
 
 4014 9419

Næstformand, Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Foldagervej 10
Ørre
7400 Herning
 
 3013 1447

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Ørrevej 5B
Sinding
7400 Herning
 
 2033 6067

Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Asbjergvej 12
Sinding
7400 Herning
 
 4215 2244

Kontaktperson
Avlumvej 2
Ørre
7400 Herning
 
 2232 1404

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Ørre Byvej 88
Ørre
7400 Herning
 
 42465744
Lasse Bøgh Madsen

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ørre-Sinding Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 31306469
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk