Menighedsråd

Ørre-Sinding Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Ørre-Sinding Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9170@SOGN.DK
CVR: 31306469

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Kroghøjvej 4
Sinding
7400 Herning
Tlf: 4014 9419
Næstformand, Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Foldagervej 10
Ørre
7400 Herning
Tlf: 3013 1447
Kontaktperson
Avlumvej 2
Ørre
7400 Herning
Tlf: 2232 1404
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Ørrevej 5B
Sinding
7400 Herning
Tlf: 2033 6067
Sekretær
Skoletoften 12
Sinding
7400 Herning
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Ørre Byvej 88
Ørre
7400 Herning
Tlf: 42465744
Alle dage undtagen mandag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.