1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ørnhøj Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Damstrupvej 2
6973 Ørnhøj
 
 97386153
Mobilnr. 20416797

Næstformand
Raunsbjergvej 21
6973 Ørnhøj
 
 97386309
Mobilnr. 40752971

Kasserer
Raunsbjergvej 4
6973 Ørnhøj
 
 97386010
Mobilnr. 24422296

Kirkeværge
Nørhedevej 11
6973 Ørnhøj
 
 97386341
Mobilnr. 61752751

Menigt medlem
Birkevej 20
6973 Ørnhøj
 
 97386196
Mobilnr. 30226196

Kontaktperson
Trehøjevej 91
6973 Ørnhøj
 
 97386589
Mobilnr. 40746089

Sognepræst (kirkebogsfører)
Algade 34
Grønbjerg
6971 Spjald
 
 20878367
Mobilnr. 20878367
Bodil Toftdahl

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ørnhøj Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 20390212
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk