Menighedsråd

Ørnhøj Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Ørnhøj Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9167@SOGN.DK
CVR: 20390212

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Damstrupvej 2
6973 Ørnhøj
Tlf: 20416797
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Abildåvej 2
Abildå
6973 Ørnhøj
Tlf: 40959664
Kirkeværge
Nørhedevej 11
6973 Ørnhøj
Tlf: 61752751
Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Hovedgaden 35A
6973 Ørnhøj
Tlf: 30761655
Sekretær, Kontaktperson
Raunsbjergvej 18
6973 Ørnhøj
Tlf: 30498533
Menigt medlem
Abildåvej 20
Abildå
6973 Ørnhøj
Tlf: 42961717
Sognepræst (kirkebogsfører)
Algade 34
Grønbjerg
6971 Spjald
Tlf: 31361201
Tirsdag-Søndag (Mandag fri)

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.