1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ørnhøj Sogns Menighedsråd

Formand, Formand for valgbestyrelsen
Damstrupvej 2
6973 Ørnhøj

Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Askovvej 41
6973 Ørnhøj

Kirkeværge
Nørhedevej 11
6973 Ørnhøj

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Hovedgaden 35A
6973 Ørnhøj

Sekretær, Kontaktperson
Raunsbjergvej 18
6973 Ørnhøj

Menigt medlem
Abildåvej 20
Abildå
6973 Ørnhøj

Sognepræst (kirkebogsfører)
Algade 34
Grønbjerg
6971 Spjald
 
 31361201
Tirsdag-Søndag (Mandag fri)

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ørnhøj Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 20390212
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk