Menighedsråd

Ølstykke Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Ølstykke Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7409@SOGN.DK
CVR: 22121219

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Jellingvej 11
3650 Ølstykke
Tlf: 20109720
Næstformand, Medlem af valgbestyrelsen
Kærgårdsvej 13
3650 Ølstykke
Menigt medlem
Lærkevej 43
3650 Ølstykke
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Jellingvej 6
3650 Ølstykke
Kasserer
Jellingvej 6
3650 Ølstykke
Menigt medlem
Ryttervænget 1
3650 Ølstykke
Formand for valgbestyrelsen
Krakasvej 1
3650 Ølstykke
Menigt medlem
Granatvej 9
3650 Ølstykke
Menigt medlem
Andantevej 5
3650 Ølstykke
Menigt medlem
Vesterled 6
3650 Ølstykke
Menigt medlem
Rådhusvænget 1 st mf
3650 Ølstykke
Kirkeværge
Hagbardsvej 40
3650 Ølstykke
Menigt medlem
Tranekærvej 7
3650 Ølstykke
Menigt medlem
Jomsborgvej 23
3650 Ølstykke
Menigt medlem
Thyra Danebods Vej 23
3650 Ølstykke
Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkepladsen 4
3650 Ølstykke
Tlf: 51631661
Træffes tirsdag - fredag kl.10-11.
Sognepræst
Tlf: 51255352
Træffes mandag - torsdag kl. 10-11.
Sognepræst
Tlf: 51631663
Træffes efter aftale eller telefonisk på 516 316 63
Sognepræst
Thujavej 10
3650 Ølstykke
Tlf: 51631662

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.