1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ølsted Sogns Menighedsråd

Formand
Bavnager 4
3310 Ølsted
 
 20161364 / 47777018

Kirkeværge
Vibevangen 2
3310 Ølsted
 
 40117900

Kasserer
Lille Havelsevej 54
3310 Ølsted

Medlem af valgbestyrelsen
Astersvej 5
3310 Ølsted

Menigt medlem
Clermontgade 29 2
4000 Roskilde

Menigt medlem
Store Havelsevej 92
3310 Ølsted
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Kontaktperson - født medlem, Født medlem
Frederikssundsvej 14
3300 Frederiksværk
 
 21468355

Sognepræst
 
 29460619
Træffes på telefon 29460619  Mandag er fridag

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ølsted Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 70144115
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk