1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ølgod Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Solvænget 26
6870 Ølgod

Næstformand, Kontaktperson
Enghavevej 6
6870 Ølgod

Menigt medlem
Solvænget 83
6870 Ølgod

Menigt medlem
Solvænget 125
6870 Ølgod

Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Bejsnapvej 31
6870 Ølgod

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Tyttebærvej 6
6870 Ølgod

Kasserer
Solvænget 18
6870 Ølgod

Menigt medlem
Blommevej 2
6870 Ølgod

Menigt medlem
Viaduktvej 26
6870 Ølgod
 
 75241111/29617292

Sognepræst
Kirkegade 1
6870 Ølgod
 
 92437310

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem, Sekretær
Rønnevænget 25
6870 Ølgod
 
 20583832

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ølgod Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 62769513
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk