Menighedsråd

Vejrum-Ølby-Asp-Fousing Sognes Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Vejrum-Ølby-Asp-Fousing Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8818@SOGN.DK
CVR: 34685150

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Skt Olai Bakke 10
Vejrum
7600 Struer
Næstformand, Kirkeværge
Lergravvej 3
Asp
7600 Struer
Kirkeværge
Rødebrovej 6
Linde
7600 Struer
Menigt medlem
Meldgårdsvej 28
Fousing
7600 Struer
Menigt medlem
Søllergårdvej 3
Vejrum
7600 Struer
Medlem af valgbestyrelsen
Agergårdvej 5
Vejrum
7600 Struer
Medlem af valgbestyrelsen
Lindevej 25
Ølby
7600 Struer
Kasserer, Sekretær
Skærbækvej 6
Hestbæk
7600 Struer
Kontaktperson
Lyskærvej 1
Fousing
7600 Struer
Menigt medlem
Borgvej 6
Asp
7600 Struer
Menigt medlem
Birkildvej 10
Asp
7600 Struer
Kirkeværge
Klosterhedevej 15
Ølby
7600 Struer
Provst (kirkebogsfører)
Kjærgårdsmøllevej 2
Ølby
7600 Struer
Tlf: 51172450
Sognepræst
Sct. Olai Bakke 2A
Vejrum
7600 Struer
Tlf: 24447445 Træffes ikke mandag

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.