1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Øde Førslev Sogns Menighedsråd

Formand, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Toftegårdsvej 4
Førslev
4690 Haslev
 

Næstformand, Kirkeværge, Kasserer
Bytoften 5
Førslev
4690 Haslev
 

Bygningssagkyndig
Levetoftevej 3
4690 Haslev
 

Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Hesselbjergvej 1
4690 Haslev
 

Medlem af valgbestyrelsen
Levetoftevej 24
4690 Haslev
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Førslev Kirkestræde 5
4690 Haslev
 
 56380036
Mobil 3023 6989

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Øde Førslev Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 67620410
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk