1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Odder Sogns Menighedsråd

Formand
Østergade 26
8300 Odder
 

Næstformand
Østermarksvej 4B
8300 Odder
 

Menigt medlem
Vesterled 24
8300 Odder

Kirkeværge(Odder Kirke)
Christianslund 5G
8300 Odder
 

Kasserer
Blegevej 33
8300 Odder
 

Menigt medlem
Søkrogen 61B
8300 Odder
 

Menigt medlem
Blegevej 54
8300 Odder
 

Menigt medlem
Enghaven 10
8300 Odder
 

Menigt medlem
Saloparken 31
8300 Odder
 

Menigt medlem
Enghaven 18
8300 Odder
 

Menigt medlem
Røddalsminde 64
8300 Odder
 

Menigt medlem
Nørregade 22
8300 Odder
 

Menigt medlem
Præstevænget 26 2 3
8300 Odder
 

Menigt medlem
Løvsangervej 1
8300 Odder
 

Menigt medlem
Vennepunktet 3
8300 Odder
 

Provst
Kirkesti 5
8300 Odder
 
 86540196

Sognepræst (kirkebogsfører)
Rodstensgade 11
8300 Odder
 
 24460267

Sognepræst
Bilsbækvej 34
Ørting
8300 Odder
 
 21446122

Sognepræst
Røddalsminde 10
8300 Odder
 
 20318050

Overenskomstansat sognepræst

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Odder Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 64598910
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk