1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Odder Sogns Menighedsråd

Næstformand
Østpassagen 33
Rude Strand
8300 Odder
 

Menigt medlem
Vesterled 24
8300 Odder

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Christianslund 5G
8300 Odder
 

Kontaktperson
Vennepunktet 3
8300 Odder
 

Bygningssagkyndig
Christianslund 63
8300 Odder
 

Menigt medlem
Århusvej 286
Svorbæk
8300 Odder
 

Menigt medlem
Røddalsminde 64
8300 Odder
 

Menigt medlem
Præstevænget 26 2 3
8300 Odder
 

Menigt medlem
Præstelunden 37
8300 Odder
 

Menigt medlem
Røddalsminde 48
8300 Odder
 

Menigt medlem
Højvænget 226
8300 Odder
 

Kasserer
Aahaven 40
8300 Odder
 

Menigt medlem
Nørregade 13 1 tv
8300 Odder
 

Menigt medlem
Katrineholmsalle 61C
8300 Odder
 

Sekretær - ikke medlem
Trillegårdsvej 79
8210 Aarhus V
 

Overenskomstansat sognepræst

Sognepræst
Røddalsminde 10
8300 Odder
 
 20318050
Mobil: 20318050.

Sognepræst
Kirkesti 5
8300 Odder
 
 24595060

Provst
Kirkesti 5
8300 Odder
 
 86540196

Sognepræst (kirkebogsfører)
Rodstensgade 11
8300 Odder

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Odder Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 64598910
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk