Menighedsråd

Odder Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Odder Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 8087@SOGN.DK
CVR: 64598910

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Østpassagen 33
Rude Strand
8300 Odder
Næstformand
Røddalsminde 64
8300 Odder
Menigt medlem
Vesterled 24
8300 Odder
Tlf: 6116 9396
Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Christianslund 5G
8300 Odder
Bygningskyndig
Christianslund 63
8300 Odder
Menigt medlem
Blegevej 54
8300 Odder
Menigt medlem
Sandageralle 40
8300 Odder
Menigt medlem
Formand for valgbestyrelsen
Århusvej 286
Svorbæk
8300 Odder
Medlem af valgbestyrelsen
Katrineholmsalle 61C
8300 Odder
Menigt medlem
Præstevænget 26 2 3
8300 Odder
Kontaktperson
Vennepunktet 3
8300 Odder
Menigt medlem
Røddalsminde 48
8300 Odder
Menigt medlem
Højvænget 226
8300 Odder
Kasserer
Aahaven 40
8300 Odder
Sognepræst
Røddalsminde 10
8300 Odder
Tlf: 20318050
Mobil: 20318050.
Sognepræst
Kirkesti 5
8300 Odder
Tlf: 24595060
Overenskomstansat sognepræst
Tunø Hovedgade 24
8799 Tunø Kattegat
Sognepræst (kirkebogsfører)
Rodstensgade 11
8300 Odder
Tlf: 21446122
Provst
telefonnr. 86540196 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.