Menighedsråd

Nyvangs Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Nyvangs Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9066@SOGN.DK
CVR-nummer: 56987118

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Skippingevej 15
Særslev
4460 Snertinge
Tlf: 28183999
Hverdag mellem 10-16
Næstformand, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Bastrupvej 36
4400 Kalundborg
Kst. sognepræst (kirkebogsfører)
Nyvangskirken
Nørre Allé 40
4400 Kalundborg
Kst. sognepræst
Tømmerupvej 48
4400 Kalundborg
Tlf: 29459041
Sognepræst (kirkebogsfører)

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.