1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Nysted-Vantore Sogns Menighedsråd

Formand
Fiskergade 19
4880 Nysted
 

Kirkeværge
Vantorevej 42
4880 Nysted
 

Kasserer
Aarestrupvej 11
4880 Nysted
 

Født medlem
Østergade 24A
4880 Nysted
 

Kontaktperson
Tågense Engvej 7
4880 Nysted
 

Menigt medlem
Syrenvænget 44
4880 Nysted
 

Menigt medlem
Jernbanegade 9A
4880 Nysted
 

Konstitueret sognepræst (kirkebogsfører)
Østergade 24 A
4880 Nysted
 
 54871180

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Nysted-Vantore Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 54500114
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk