Menighedsråd

Nysted-Vantore Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Nysted-Vantore Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9319@SOGN.DK
CVR-nummer: 54500114

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Fiskergade 19
4880 Nysted
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Østergade 24A
4880 Nysted
Fredag er fridag
Kirkeværge
Vantorevej 42
4880 Nysted
Menigt medlem
Syrenvænget 44
4880 Nysted
Kasserer
Aarestrupvej 11
4880 Nysted
Kontaktperson
Tågense Engvej 7
4880 Nysted
Menigt medlem
Jernbanegade 9A
4880 Nysted

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.