1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Øvrige informationer
  5. Portalsider

Nylarsker Sogns Menighedsråd

Formand
Bøgevej 9
Nylars
3720 Aakirkeby
 

Kirkeværge(Nylars Kirke), Næstformand
Kirkevej 27
Nylars
3720 Aakirkeby

Menigt medlem
Rønnevej 118
Nylars
3700 Rønne
 

Menigt medlem
Slugten 10
Arnager
3700 Rønne
 

Formand for valgbestyrelsen, Kontaktperson, Kasserer
Rønnevej 105
Nylars
3720 Aakirkeby
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Kirkevej 17
3720 Aakirkeby
 
 56 99 90 03
Træffes bedst, men ikke udelukkende, onsdag-fredag 10-12.

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Nylarsker Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 40810013

 

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk