1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Nylarsker Sogns Menighedsråd

Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Kirkevej 27
Nylars
3720 Aakirkeby

Næstformand
Kirkevej 10
Nylars
3720 Aakirkeby
 

Kasserer, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Rønnevej 105
Nylars
3720 Aakirkeby
 

Sekretær, Født medlem, Medlem af valgbestyrelsen
Kirkevej 17
Nylars
3720 Aakirkeby
 
Træffes bedst, men ikke udelukkende, onsdag-fredag 10-12.

Menigt medlem
Søndre Landevej 64
Nylars
3720 Aakirkeby
 

Menigt medlem
Kirkevej 15
Nylars
3720 Aakirkeby
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Vestermarievej 41
3700 Rønne

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Nylarsker Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 40810013
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk