Menighedsråd

Nylarsker Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Nylarsker Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7555@SOGN.DK
CVR-nummer: 40810013

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Medlem af valgbestyrelsen
Kirkevej 27
Nylars
3720 Aakirkeby
Tlf: 23966057
Næstformand
Kirkevej 10
Nylars
3720 Aakirkeby
Kasserer, Kontaktperson, Formand for valgbestyrelsen, Medlem af valgbestyrelsen
Rønnevej 105
Nylars
3720 Aakirkeby
Menigt medlem
Søndre Landevej 64
Nylars
3720 Aakirkeby
Menigt medlem
Kirkevej 15
Nylars
3720 Aakirkeby
Sognepræst (kirkebogsfører)
Vestermarievej 41
3700 Rønne

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.