1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Nykøbing M Sogns Menighedsråd

Formand
Valmuevej 19
Faarup
7900 Nykøbing M

Næstformand, Kirkeværge
Toftegade 15
7900 Nykøbing M

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Fruevænget 11
7900 Nykøbing M

Kontaktperson
Violvej 1
Faarup
7900 Nykøbing M

Bygningssagkyndig
Grønnegade 43
7900 Nykøbing Mors
 
 24 42 35 89

Menigt medlem
Møllevænget 4 1 tv
7900 Nykøbing M

Menigt medlem
Gyring Nielsensvej 2
7900 Nykøbing Mors

Menigt medlem
N. A. Christensens V 41
7900 Nykøbing Mors

Menigt medlem
Rosenvej 27
7900 Nykøbing M

Medlem af valgbestyrelsen
Agertoften 2
Vodstrup
7900 Nykøbing M

Formand for valgbestyrelsen
Blåbærvej 17
Faarup
7900 Nykøbing M

Menigt medlem
Rugvangen 45
7900 Nykøbing M

Sekretær - ikke medlem
Toftegade 11
7900 Nykøbing M
 

Provst (kirkebogsfører)
Havnegade 2, 1. th
7900 Nykøbing M
 
 97722030
Mette Moesgaard Jørgensen

Sognepræst
Tingvej 21
7900 Nykøbing Mors
 
 97721281
Lars Højlund

Sognepræst
Sejersvej 48
Sejerslev
7900 Nykøbing M
 
 97751022

Sognepræst og gymnasiepræst
Ternevej 2
7900 Nykøbing Mors
 
 97720442
Astrid Glargaard

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Nykøbing M Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 41282711
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk