1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Ny Holte Sogns Menighedsråd

Formand, Kontaktperson
Rude Vang 118
2840 Holte
 

Næstformand
Vasevej 4A
2840 Holte
 

Kasserer
Vejlesøparken 13 2 tv
2840 Holte
 

Formand for valgbestyrelsen
Solbakken 65
2840 Holte
 

Menigt medlem
Solbakken 43
2840 Holte
 

Medlem af valgbestyrelsen
Birkebakken 12
2840 Holte
 

Medlem af valgbestyrelsen
Rønnebærvej 73
2840 Holte
 

Menigt medlem
Pile Alle 17
Øverød
2840 Holte
 

Medlem af valgbestyrelsen
Birkebakken 19
2840 Holte
 

Provst
Bakkefaldet 34
Gl Holte
2840 Holte
 
 20851280

Sognepræst
Grünersvej 15
2840 Holte
 
 45422177

Sognepræst (kirkebogsfører)
Rønnebærvej 51
2840 Holte
 
 45422177

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Ny Holte Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 11343414
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk