Menighedsråd

Nygårds Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Nygårds Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 9115@SOGN.DK
CVR: 48121012

Medlemmer af menighedsrådet


Formand, Formand for valgbestyrelsen
Tlf: +4526283325
Hvis jeg ikke tager telefonen, skal jeg nok ringe tilbage hurtigst mulig.
Næstformand, Kirkeværge, Sekretær, Medlem af valgbestyrelsen
Højstens Boulevard 6
2605 Brøndby
Kasserer
Brøndby Nord Vej 285 1 th
2605 Brøndby
Menigt medlem
Brøndby Nord Vej 82 8 6
2605 Brøndby
Menigt medlem
Oliversvej 17
2605 Brøndby
Menigt medlem
Brøndby Nord Vej 225 2 tv
2605 Brøndby
Kontaktperson
Brunevang 69 1 th
2610 Rødovre
Menigt medlem
Nykær 65 7 tv
2605 Brøndby
Sognepræst (kirkebogsfører), Født medlem
Rolandsvej 5
2605 Brøndby
Tlf: 40182127
Træffes efter aftale. Mandag fri.
Sognepræst, Født medlem
Tlf: 24912605
Træffes efter aftale. Mandag fri.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.