Menighedsråd

Nyborg Sogns Menighedsråd

Henvendelse vedrørende:

  • Kirkens ledelse
  • Aktiviteter
  • Kirkegårdsdrift
  • Administration mv.

Skal rettes til menighedsrådet.

Nyborg Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail: 7724@SOGN.DK
CVR-nummer: 34681546

Medlemmer af menighedsrådet


Formand
Rådyrvænget 171
5800 Nyborg
Næstformand
Ludvig Hansensvej 13
5800 Nyborg
Menigt medlem
Stationsvej 1
Hjulby
5800 Nyborg
Kirkeværge
Nørrevoldgade 35 1 th
5800 Nyborg
Kasserer
Baggersgade 1 2 th
5800 Nyborg
Kontaktperson, Medlem af valgbestyrelsen
Møllervangen 192
5800 Nyborg
Menigt medlem
Ludvig Hansensvej 33 st th
5800 Nyborg
Medlem af valgbestyrelsen
Remisegade 17 1 th
5800 Nyborg
Menigt medlem
Vindingevej 20
5800 Nyborg
Menigt medlem
Møllevænget 8
5800 Nyborg
Menigt medlem
Sydkajen 2 2 th
5800 Nyborg
Menigt medlem
Fjordparken 36
5800 Nyborg
Menigt medlem
Møllerparken 31
5800 Nyborg
Menigt medlem
Østervoldgade 75
5800 Nyborg
Menigt medlem
Aldershvilevej 62
5800 Nyborg
Sognepræst (kirkebogsfører)
Korsbrødregade 4
5800 Nyborg
Tlf: 65 31 14 37
Sognepræst
Strandparken 121
5800 Nyborg
Tlf: 25854204
Sognepræst
Vindingevej 25
5800 Nyborg
Tlf: 65361412
Overenskomstansat sognepræst
Rahbecksvej 15
5230 Odense M
Tlf: 29 13 02 76
Provst
telefonnr. 63310750 i spørgsmål
vedrørende kirkelig betjening.

Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer

Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 valgte medlemmer samt stedets præster. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præster & medarb.' i menuen.