20
Jan

De Ældres Eftermiddag

Tidspunkt
kl. 14:30
Adresse
Menighedshjemmet, Nørrevoldgade 35, 5800 Nyborg
Beskrivelse
Om slotsprojektet. Med Mette Ladegaard Thøgersen, museumsinspektør