1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Nybøl Sogns Menighedsråd

Formand
Sandmarken 1
Nybøl
6400 Sønderborg
 

Næstformand, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Sandmarken 16
Nybøl
6400 Sønderborg
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Galgebakken 2
Nybøl
6400 Sønderborg
 

Medlem af valgbestyrelsen
Sandmarken 22
Nybøl
6400 Sønderborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører), Kontaktperson - født medlem, Født medlem
Præstevænget 16
Nybøl
6400 Sønderborg
 
 74467470
Mandag er fridag!

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Nybøl Sogns Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 66288218
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk