1. Menuen for denne side
  2. Primært indhold
  3. Sekundært indhold
  4. Portalsider

Sottrup-Nybøl Sognes Menighedsråd

Formand, Sekretær, Formand for valgbestyrelsen
Lindevej 13
Vester Sottrup
6400 Sønderborg
 

Næstformand, Kontaktperson
Vester Snogbæk 6
6400 Sønderborg
 

Næstformand
Sandmarken 1
Nybøl
6400 Sønderborg
 

Kirkeværge, Medlem af valgbestyrelsen
Højlund 62
Vester Sottrup
6400 Sønderborg
 

Kasserer, Medlem af valgbestyrelsen
Højlund 120
Vester Sottrup
6400 Sønderborg
 

Menigt medlem
Galgebakken 2
Nybøl
6400 Sønderborg
 

Menigt medlem
Sandmarken 16
Nybøl
6400 Sønderborg
 

Menigt medlem
Sandmarken 22
Nybøl
6400 Sønderborg
 

Menigt medlem
Nydamvej 6
Øster Sottrup
6400 Sønderborg
 

Menigt medlem
Sønderløkke 3
Vester Sottrup
6400 Sønderborg
 

Sognepræst (kirkebogsfører)
Præstevænget 16
Nybøl
6400 Sønderborg
 
 23 32 62 69
Mandag er fridag!

Kontakt

Henvendelse vedrørende:
  • Kirken
  • Kirkegården
  • Ledige stillinger som kirkefunktionær ved kirken eller kirkegården
Skal rettes til menighedsrådet.

Sottrup-Nybøl Sognes Menighedsråd:
Officiel E-mail:
CVR-nummer: 97508968
Forklaring til listen over menighedsrådets medlemmer
Et menighedsråd skal bestå af mindst 5 og højst 15 medlemmer. De er anført i ovenstående liste sammen med oplysning om særlige poster i menighedsrådet, som de er valgt til, da menighedsrådet konstituerede sig, til særlige poster som bl.a. kirkeværge og regnskabsfører.
Disse personer er i så fald nævnt efter de valgte medlemmer sammen med en oplysning om, at de ikke er medlemmer af menighedsrådet.
Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af tjenestemandsansatte sognepræster samt overenskomstansatte præster, der er ansat i pastoratet for mindst et år, som fødte medlemmer.
Oplysninger om præsterne fås ved at vælge linket 'Præst/kirkekontor' i menuen.

Se eventuelt  bekendtgørelse af lov om menighedsråd på
retsinformation.dk